PROSJEKTER

Vårt hovedkontor er lokalisert i Re i Vestfold. Vi utfører oppdrag i hele landet og har avdelinger i Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sørlandet og Østlandet.

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

Del dette