UNB – Vestfoldbanen

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny trase for Vestfoldbanen. Nærføring til eksisterende operativ jernbane, E-18, næringsområder og private boliger. Elektronisk tennsystemer, watermist støvhåndtering, bio-diesel og søk med eksplosivhund. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Bane Nor
Status: Ferdig
Periode: 2020 – 2022
Kunde: Marthinsen & Duvholt AS

Prosjektleder

Harald Bjerkesti Løken

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 932 86 167

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette