Arne Olav Lund AS

Sprengt 10 000m3 byggegrop for etablering av fremtidig forretning og-leilighetsbygg. Nærhet til eksisterende boliger, næringsbygg, skoler og offentlig veier. Mye trafikk i området.

Del dette