Store Måsevann rehabiltering

Sprengning i brudd for plastringsstein + sprengning inntil luke for dam og grøfter med rystelseskrav. 

Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanlegg
Kunde: AS Oscar Sundquist 
Status: Ferdig
Periode: 2020 – 2021

Store Måsevannet

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

    Del dette