E6 Arnkværn – Moelv

Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av ca. 350 000m3. Skjæringer, grøfter og tunellpåhugg inntil trafikkert E6. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Nye Veier
Status: Ferdig
Periode: 2017-2019
Kunde: Veidekke Entreprenør AS

Prosjektleder

Harald Bjerkesti Løken

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 932 86 167

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette