Veidekke Entreprenør AS – Nye Veier

Utført 2017-2019. Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av skjæringer og grøfter inntil trafikkert E6.

Del dette