Skarsløkka Massedeponi – Hanekleiva

Sprengning av to massebasseng for deponering av løsmasser. Dybde opp til 26 meter. Sprengning med hensyn til nærliggende jernbane.

Tjenesteområde: Industri og pukkverk
Kunde: Kjeldaas AS
Status: Ferdig 
Periode: 2018-2019

Prosjektleder

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

Telefon: 913 70 345

Relevante prosjekter

    Del dette