Kjeldaas AS

Utført 2018  -2019. To basseng for deponering av løsmasser. Dybde opptil 26 meter. Sprengning med hensyn til jernbane.

Del dette