Skolt Næringspark

Sprengningsarbeider for etablering av ny næringspark. 

Tjenesteområde: Garasje, hytte og bolig/næringstomter
Byggherre: Skolt Pukkverk 
Status: Pågående
Periode: 2022 – 2023
Kunde: Skolt Pukkverk og Park & Anlegg AS

Prosjektleder

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

Telefon: 913 70 345

Relevante prosjekter

    Del dette