Kjell Foss AS

Kileveien 77, 3175 Ramnes (se kart nedenfor)
Telefon: 33 39 62 66

Følg oss

Kristoffer Foss

Kristoffer Foss

Daglig leder
Kjell Foss AS

Telefon: 971 99 416

Sven Arne Foss

Sven Arne Foss

Daglig leder
Kjell Foss Holding AS

Telefon: 915 83 253

Terje Smauget

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Tom Einar Andersen

Tom Einar Andersen

Daglig leder
Kjell Foss Industri AS

Telefon: 975 68 210

Frank Olsen

Frank Olsen

Daglig leder
Furulund Maskin AS

Telefon: 476 01 385

Bjørn Henning Ingebo

Bjørn Henning Ingebo

Daglig leder
Holthes Fjellsprengning AS

Telefon: 917 18 010

Sven Oddvar Ommedal

Sven Oddvar Ommedal

Daglig Leder
ERG Ommedal AS

Telefon: 908 99 642

Jostein Bettum

Jostein Bettum

Driftsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 908 33 195

Ann Helena Frøland

Ann Helena Frøland

Personal og HMSK-leder
Kjell Foss AS

Telefon: 476 81 161

Odd Arne Grøvo

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

 

Telefon: 913 70 345

Harald Bjerkesti Løken

Harald Bjerkesti Løken

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 932 86 167

Lasse Fjeldberg

Lasse Fjeldberg

Anleggsleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 975 68 155

Helge Fristad

Helge Fristad

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 917 80 171

Anders Sætre Torp

Anders Sætre Torp

Prosjektleder
Kjell Foss AS

Telefon: 971 19 694

Tommy Hope

Tommy Hope

Prosjektleder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 452 24 720

Andreas Talberg

Andreas Talberg

Anlegg- og Bergsprengningsleder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 452 01 920

Mette Erdal Mansåker

Mette Erdal Mansåker

Controller

Telefon: 982 07 347

Renate Foss

Renate Foss

Økonomisjef

Telefon: 901 67 837

Vigdis Foss

Vigdis Foss

Kontor og Administrasjon

Telefon: 407 25 630

Kamilla Foss

Kamilla Foss

Kontor og Administrasjon

Telefon: 971 82 581

Annika Anholt Thorstensen

Annika Anholt Thorstensen

Kontor og Administrasjon

Telefon: 928 51 993

Solbjørg Smauget

Solbjørg Smauget

Kontor og Administrasjon

Telefon: 480 48 749

Karin Flåteteigen

Karin Flåteteigen

Kontor og Administrasjon

Telefon: 936 12 427

Kjell Foss AS

Kileveien 77, 3175 Ramnes

Del dette