E16 Øylo – Røn – Ulnes

Utbedring av ulykkespunkter og utvidelse av eksisterende E16. Ca 175 000 faste m3. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Ferdig
Periode: 2019-2022
Kunde: Brødrene Dokken AS

Ulnes

Prosjektleder

Anders Sætre Torp

Prosjektleder
Kjell Foss AS

Telefon: 971 19 694

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette