Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) & Kvalitetssikring (KS) i Kjell Foss

Vi i Kjell Foss AS er stolte over våre ansatte, våre kunder og maskiner som vi benytter i vårt virke. Vi ivaretar disse verdiene gjennom et enhetlig og integrert ledelsessystem som omhandler kvalitet, HMS og ytre miljø. Ledelsessystemet er under kontinuerlig utvikling, og er implementert i vår organisasjon og i vår kultur.

Ledelsessystemet angir de kravene vi stiller til prosjektgjennomføring, og er sammensatt av interne krav, kundekrav og lovkrav. Vi har et sterkt ønske om at alle våre ansatte, våre kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi hver dag leverer tjenester og produkter som vi er stolte av. Arbeidet skal utføres på en sikker og effektiv måte med høy kvalitet. Vi i Kjell Foss er overbevist om at godt HMS arbeid er god butikk. Vi iverksetter nødvendig forebyggende tiltak basert på systematisk og målrettet arbeid med den hensikt å skape sikre og effektive arbeidsplasser, hindre ulykker, samt skape trivsel på arbeidsplassen. Vi arbeider målrettet og hardt for at vårt omdømme og vår daglige arbeidsutførelse skal være preget av våre verdier, vår policy og våre mål.

I 2019 ble Kjell Foss AS med søster- og datterselskap sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøledelsessystemet bidrar til å redusere organisasjonen negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging.

Se video – Viktigheten av god dialog mellom bergsprenger og maskinfører

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Klima- og miljørapport

(Klikk på logo nedenfor)

Del dette