E16 Rud – Vøyenenga

Ny trase E16 med ramper og sideveier. Bekkeløp, vann og avløp. Sømboring og sprengning av skjæring/veilinje. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens vegvesen 
Status: Ferdig
Periode: 2016-2019
Kunde: E16 Implenia – Isachsen ANS

Vøyenenga

Prosjektleder

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

Telefon: 913 70 345

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette