Hammerfest Terminal

Utvidelse av Hammerfest terminalen. Sprengt ca. 500 000 m3 og 70 000 bormeter. Utvidelse av eksisterende kai-/industri-område, sprengning av skjæringer og grøfter inntil trafikkert RV 94, næring, eksisterende kaianlegg og bebyggelse. Sømboring, kontursprengning, grøftesprengning og flåsprengning. VA, Nonel og elektronisk tennsystem benyttet.

Tjenesteområde: Plastring, kai og karftverk
Byggherre: Hammerfest Terminalen AS
Status: Ferdig
Periode: 2019-2020
Kunde: Tore Løkee AS

Hammerfest terminal

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

    Del dette