Tore Løkke AS

Utført 2019. Utvidelse av Hammerfest terminalen. Sprengt ca. 500 000 m3 og 70 000 bormeter. Utvidelse av eksisterende kai-/industri-område, sprengning av skjæringer og grøfter inntil trafikkert Rv 94, næring, eksisterende kaianlegg og bebyggelse. Sømboring, kontursprengning, grøftesprengning, flåsprengning. VA, Nonel og  Elektronisk tennsystem benyttet.

Del dette