Firing VA, Re 

Sprengningsarbeider for legging av nytt vann og avløpssystem i boligfelt.

Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløp
Byggherre: Tønsberg Kommune
Status: Pågående
Periode: 2023
Kunde: Seim Maskin AS

firingveien

Prosjektleder

Anders Sætre Torp

Prosjektleder
Kjell Foss AS

Telefon: 971 19 694

Relevante prosjekter

    Del dette