E6 Soknedal 

Sprengning av veiskjæringer på E6 Soknedal. Eksisterende E6 går ved siden av anlegget.

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Ferdig
Periode: 2018
Kunde: Augestad Tunnel AS

Soknadal

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette