Kjeldaas AS – Statens Vegvesen

Utført 2017 – 2018. Ny veilinje Fv 319. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem.

Del dette