FV 319 – Hanekleiva

 Ny veilinje FV 319. Del 1 nedre og del 2 øvre. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens vegvesen
Status: Ferdig
Periode: 2017-2018
Kunde: Kjeldaas AS

Asko oslofjord

Prosjektleder

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

Telefon: 913 70 345

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette