Datter- og søsterselskap

Kjell Foss Industri AS

Selskapet ble stiftet I 2008 – for å spesialisere seg på industriell sprengning i en egen enhet.

Kjell Foss Pukkverksprengning AS endret navn til Kjell Foss Industri AS i januar 2016, og har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Tom Einar Andersen.

Furulund Maskin AS

Selskapet ble stiftet i 1981.

Furulund Maskin AS eier og drifter verkstedet vårt, og er ansvarlig for service, vedlikehold og reparasjoner av maskinparken, i tillegg til biler, hengere og annet utstyr som vi disponerer. Furulund Maskin utfører også vedlikehold og service av maskiner og utsyr på oppdrag fra kunder og leverandører om det er ønskelig.

Furulund Maskin AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Frank Olsen.

Kjell Foss Nord AS

Selskapet ble stiftet i 2009 – som en fortsettelse av firmaet Per Ivar Følling AS. Firmaet byttet navn til Kjell Foss Nord AS juni 2013. All kompetanse og ressurser fra Per I Følling AS videreføres. Gamle kunder får derfor fortsatt samme faglige gode håndverk og møter kjente folk når de benytter selskapets tjenester.

Kjell Foss Nord AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder er Terje Smauget.

Holthes Fjellsprengning AS

Holthes Fjellsprengning ble fusjonert med Kjell Foss AS den 09.12.21.

Selskapet ble stiftet i 1981, og byttet navn til Holthes Fjellsprengning AS i 1994.

Holthes Fjellsprengning AS har felles administrasjon med Kjell Foss AS.

Daglig leder var Bjørn Henning Ingebo.

ERG Ommedal AS

Selskapet ble stiftet i 2019 – som en fortsettelse av firma ERG Ommedal Transport AS.

ERG Ommedal leverer transport av anleggsmaskiner og spesialtransport til Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland.

ERG Ommedal har felles administrasjon med Kjell Foss AS

Daglig leder er Sven Oddvar Ommedal.

Per Klungland AS

Fra og med 1. desember 2020 ble driften og alle ansatte i Per Klungland AS overført til et nytt firma som er et samarbeid mellom tidligere Per Klungland AS og Kjell Foss AS. Det nye firmaet viderefører selskapsnavnet Per Klungland AS.
 
All eksisterende kompetanse og alle ressurser fra det gamle firmaet videreføres. Kunder får derfor fortsatt samme faglig gode håndverk og møter kjente folk når de benytter selskapets tjenester.
 
Daglig leder er Morten Klungland.

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Del dette