Anlegg Nord AS

FV 98 – 2 parseller. Tarmfjord 4,5 km og Smalfjord 4,8km. Sprengt ca. 300 000 m3 fjell + 17-18 000 bm kontur. Breddeutvidelse langs vei + dobbelskjæring som det er sprengt hylle og tilbakelagt stein som blir skråning. Sprengt fjellskjæringer opp til 27 m høyde. 

 

Del dette