FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider langs 2 parseller. Tarmfjord 4,5 km og Smalfjord 4,8 km. Sprengt ca. 300 000 m3 fjell + 17-18 000 bm kontur. Breddeutvidelse langs vei + dobbeltskjæring der det er sprengt hylle og tilbakelagt stein som blir skråning. Sprengt fjellskjæringer opp til 27 m høyde.

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Ferdig
Periode: 2020 – 2022
Kunde: Anlegg Nord AS

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette