Sotrasambandet område 5 og 7

Sprengningsarbeider for utbygging av det nye Sotrasambandet i Bergen. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Pågående
Periode: 2023-2024
Kunde: Rivenes

Skjærgardsvegen, Bergen

Prosjektleder

Erik Andre Hølmo

Prosjektleder
Kjell Foss AS

Telefon: 996 42 633

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette