E6 Kråkmo

Sprengningsarbeider for ny E6 ved Kråkmo.

Tjenesteområde: Vei og jenrbaneprosjekt
Byggherre: Statens Vegvesen 
Status: Ferdig
Periode: 2015
Kunde: Hæhre Entreprenør AS

kråkmo

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette