Skredsikring Rv. 80 Bodø – Fauske

Skredsikring av Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. Her skal det tas ut 36 000 kubikk med stein. Strekningen skal skredsikres og veien skal utbedres med slakere svinger og bredere veibane. 

Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjekt
Byggherre: Statens vegvesen
Status: pågående
Periode: 2023
Kunde: Consto Anlegg Nord

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

FV 98 Tana

Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med opprustning av FV 98 Tana.

    Del dette