Sørfjord Vindpark

Sprengning av veier og grøfter inn til vindmøllepunktene. Sprengning for fundamenter til vindmøller og bolteboring for fundamenter til vindmøller. 

Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftverk
Kunde: Målselv Maskin & Transport AS
Status: Ferdig
Periode: 2018

Prosjektleder

Terje Smauget

Daglig leder
Kjell Foss Nord AS

Telefon: 979 56 275

Relevante prosjekter

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

    Del dette