Statnett

Utført oktober – November 2018. Boring og sprengningsarbeid for dyp sjakt inne på transformatorstasjon. 37m2 tversnitt, 20 meter ned i eksisterende bergrom. Strenge krav til gjennomføring.

Del dette