Trafosjakt, Sogn transformatorstasjon

Boring og sprengningsarbeider for dyp sjakt inne på transformatorstasjon. 37m2 tverrsnitt ned i eksisterende bergrom. Strenge krav til gjennomføring.

Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftstasjon
Kunde: Statnett
Status: Ferdig
Periode: 2018

Prosjektleder

Harald Bjerkesti Løken

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 932 86 167

Relevante prosjekter

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

    Del dette