Lærlingbedrift

Våre Lærebedrifter gir ungdommer og voksne mulighet til å fullføre en fagutdannelse, og vi mener det er en svært viktig samfunnsoppgave. Vi er stolte av å ha flere godkjente lærebedrifter som kan tilby opplæring innenfor flere fagfelt. Merkeordningen til Utdanningsdirektoratet synliggjør at vi har godkjente lærebedrifter som har minst en lærling.

Vi mener lærlinger og lærlingordningen er viktig bidrag for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle ansatte. Et godt læremiljø forutsetter at lærebedriften innfrir alle HMS-krav, og at den har et godt psykososialt arbeidsmiljø. Stikkord her er åpenhet, kollegial støtte, raushet, omtanke, tillit, toleranse og anerkjennelse. Vi tar arbeidsmiljøet på alvor, arbeider i tillegg målrettet for å forhindre mobbing og trakassering. Vi ønsker å videreføre et godt innarbeidet motto fra skolen: Et godt sted å være, et godt sted å lære!

VI samarbeider med OKAB som er Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene. OKAB er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

OKAB bistår bedriften og våre lærlinger med:

  • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
  • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
  • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
  • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
  • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Vil du lese mer om OKAB? Gå inn på: www.okab.no

Vil du sjekke om bedriften har lærling?

I Nasjonalt register for lærebedrifter (NLR) kan du søke opp bedrifter som har minst én løpende lærekontrakt. Du kan avgrense søket ditt til å gjelde bestemte lærefag eller geografiske områder. Du kan også søke etter navngitte bedrifter. Registeret blir oppdatert en gang per uke. Se nlr.udir.no.

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Klima- og miljørapport

(Klikk på logo nedenfor)

Del dette