Skullerud Vannbehandlingsanlegg

Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg.

Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanlegg
Byggherre: Vann og avløpsetaten, Oslo
Status: Ferdig
Periode: 2019
Kunde: Augestad Maskin AS

Prosjektleder

Harald Bjerkesti Løken

Prosjektleder og
Bergsprengningsleder
Kjell Foss AS

Telefon: 932 86 167

Relevante prosjekter

Yara Glomfjord

Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara.

    Del dette