County Road 319 – Hanekleiva

 Ny veilinje FV 319. Del 1 nedre og del 2 øvre. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem. 

Service Area: Road and Railway Projects
Client: Norwegian Public Roads Administration
Status: Completed
Periode: 2017-2018
Kunde: Kjeldaas AS

Asko oslofjord

Project Manager

Odd Arne Grøvo

Safety Manager
Kjell Foss AS

Phone: 913 70 345

Relevant projects

    Share This