Sørfjord Wind Farm

Sprengning av veier og grøfter inn til vindmøllepunktene. Sprengning for fundamenter til vindmøller og bolteboring for fundamenter til vindmøller. 

Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftverk
Kunde: Målselv Maskin & Transport AS
Status: Completed
Periode: 2018

Project Manager

Terje Smauget

General Manager
Kjell Foss Nord AS

Phone: 979 56 275

Relevant projects

Yara Glomfjord

Blasting works near the tank facility for the establishment of a new emergency reservoir for the Yara factory.

    Share This