E6 Soknedal

E6 Soknedal

E6 Soknedal  Sprengning av veiskjæringer på E6 Soknedal. Eksisterende E6 går ved siden av anlegget. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2018Kunde: Augestad Tunnel AS Soknadal Prosjektleder Terje Smauget Daglig...
E16 Rud – Vøyenenga

E16 Rud – Vøyenenga

E16 Rud – Vøyenenga Ny trase E16 med ramper og sideveier. Bekkeløp, vann og avløp. Sømboring og sprengning av skjæring/veilinje.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens vegvesen Status: FerdigPeriode: 2016-2019Kunde: E16 Implenia –...
FV 319 – Hanekleiva

FV 319 – Hanekleiva

FV 319 – Hanekleiva  Ny veilinje FV 319. Del 1 nedre og del 2 øvre. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens vegvesenStatus: FerdigPeriode: 2017-2018Kunde: Kjeldaas...
Kobbervikdalen-Drammen

Kobbervikdalen-Drammen

Drammen – Kobbervikdalen Sprengningsarbeider for utbygging av nytt dobbelspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Bane NorStatus: FerdigPeriode: 2018-2019Kunde: Isachsen Anlegg AS Prosjektleder Jostein Bettum...
E18 Knapstad-Retvedt

E18 Knapstad-Retvedt

E18 Knapstad – Retvedt Sprengningsarbeider for ny E-18 i jomfruelige terreng. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2013-2016Kunde: NCC Norge AS Prosjektleder Odd Arne Grøvo SikkerhetssjefKjell Foss AS Telefon:...