E-16 Øylo- Røn- Ulnes

E-16 Øylo- Røn- Ulnes

E16 Øylo – Røn – Ulnes Utbedring av ulykkespunkter og utvidelse av eksisterende E16. Ca 175 000 faste m3.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2019-2022Kunde: Brødrene Dokken AS Ulnes Prosjektleder...
E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkværn – Moelv Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av ca. 350 000m3. Skjæringer, grøfter og tunellpåhugg inntil trafikkert E6.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Nye VeierStatus: FerdigPeriode: 2017-2019Kunde: Veidekke Entreprenør AS...
E6 Soknedal

E6 Soknedal

E6 Soknedal  Sprengning av veiskjæringer på E6 Soknedal. Eksisterende E6 går ved siden av anlegget. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2018Kunde: Augestad Tunnel AS Soknadal Prosjektleder Terje Smauget Daglig...
E16 Rud – Vøyenenga

E16 Rud – Vøyenenga

E16 Rud – Vøyenenga Ny trase E16 med ramper og sideveier. Bekkeløp, vann og avløp. Sømboring og sprengning av skjæring/veilinje.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens vegvesen Status: FerdigPeriode: 2016-2019Kunde: E16 Implenia –...
FV 319 – Hanekleiva

FV 319 – Hanekleiva

FV 319 – Hanekleiva  Ny veilinje FV 319. Del 1 nedre og del 2 øvre. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Bekkekile. Elektronisk tennsystem.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens vegvesenStatus: FerdigPeriode: 2017-2018Kunde: Kjeldaas...