Tangenvika Jernbanebru

Tangenvika Jernbanebru

Tangenvika Jernbanebru Sprengningsarbeider for etablering av ny jernbanebru over Tangenvika i Stange kommune i innlandet. Tjenesteområde: Vei og jenrbaneprosjektByggherre: Bane NorStatus: PågåendePeriode: 2022-2023Kunde: Gjermundshaug Anlegg AS Prosjektleder Harald...
Fv. 606 Ytre Steinsund Bru

Fv. 606 Ytre Steinsund Bru

Fv. 606 Ytre Steinsund Bru Sprengningsarbeider for etablering av ny veg og bru som skal erstatte ferjesambandet Daløy – Haldorneset i Solund kommune i Ytre Sogn. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Vestland FylkeskommuneStatus: PågåendePeriode:...
FV 98 Tana

FV 98 Tana

FV 98 Tana Bore og sprengningsarbeider langs 2 parseller. Tarmfjord 4,5 km og Smalfjord 4,8 km. Sprengt ca. 300 000 m3 fjell + 17-18 000 bm kontur. Breddeutvidelse langs vei + dobbeltskjæring der det er sprengt hylle og tilbakelagt stein som blir skråning. Sprengt...
UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny trase for Vestfoldbanen. Nærføring til eksisterende operativ jernbane, E-18, næringsområder og private boliger. Elektronisk tennsystemer, watermist støvhåndtering, bio-diesel og søk...
Rv. 9 Rotemo – Lunden

Rv. 9 Rotemo – Lunden

RV9 Rotemo -Lunden 67 000m3 veiskjæring med kontursprengning på begge sider av skjæringen. På mesteparten av strekningen er det etablert ny trase og deler av strekningen er det utvidet eksisterende vei.    Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens...