Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet område 5 og 7 Sprengningsarbeider for utbygging av det nye Sotrasambandet i Bergen. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang-...
Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring Rv. 80 Bodø – Fauske Skredsikring av Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. Her skal det tas ut 36 000 kubikk med stein. Strekningen skal skredsikres og veien skal utbedres med slakere svinger og bredere veibane.  Tjenesteområde: Vei og...
E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord 165 000m3 veiskjæring med kontursprenging på begge sider av skjæringen. 4 paller av 10m.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2021-2022Kunde: Hovden Hytteservice AS Seljord Prosjektleder...
Sprengning for vei og jernbane. Tangenvika Jernbanebru

Sprengning for vei og jernbane. Tangenvika Jernbanebru

Tangenvika Jernbanebru Sprengningsarbeider for etablering av ny jernbanebru over Tangenvika i Stange kommune i innlandet. Tjenesteområde: Vei og jenrbaneprosjektByggherre: Bane NorStatus: PågåendePeriode: 2022-2023Kunde: Gjermundshaug Anlegg AS Prosjektleder Harald...
Fv. 606 Ytre Steinsund Bru

Fv. 606 Ytre Steinsund Bru

Fv. 606 Ytre Steinsund Bru Sprengningsarbeider for etablering av ny veg og bru som skal erstatte ferjesambandet Daløy – Haldorneset i Solund kommune i Ytre Sogn. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Vestland FylkeskommuneStatus: PågåendePeriode:...