Skoddevarre Trafo, Alta

Skoddevarre Trafo, Alta

Skoddevarre Trafo Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med ny vei og utvidelse av trafoanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggStatus: FerdigPeriode: 2021Kunde: Tormod Kristensen Maskin AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss Nord AS...
Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud Vannbehandlingsanlegg Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre:...
Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud Vannbehandlingsanlegg Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre:...
Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av et nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre: Yara NorgeStatus: FerdigPeriode: 2020Kunde: Terje Halsan AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig...
Store Måsevann Rehabilitering

Store Måsevann Rehabilitering

Store Måsevann rehabiltering Sprengning i brudd for plastringsstein + sprengning inntil luke for dam og grøfter med rystelseskrav.  Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggKunde: AS Oscar Sundquist Status: FerdigPeriode: 2020 – 2021 Store Måsevannet...