Skoddevarre Transformer Station, Alta

Skoddevarre Transformer Station, Alta

Skoddevarre Trafo Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med ny vei og utvidelse av trafoanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggStatus: FerdigPeriode: 2021Kunde: Tormod Kristensen Maskin AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss Nord AS...
Skullerud Water Treatment Plant

Skullerud Water Treatment Plant

Skullerud Vannbehandlingsanlegg Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre:...
Skullerud Water Treatment Plant

Skullerud Water Treatment Plant

Skullerud Vannbehandlingsanlegg Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre:...
Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord Sprengningsarbeid nær tankanlegg for etablering av et nytt katastrofebasseng for fabrikken Yara. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre: Yara NorgeStatus: FerdigPeriode: 2020Kunde: Terje Halsan AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig...
Store Måsevann Rehabilitation

Store Måsevann Rehabilitation

Store Måsevann rehabiltering Sprengning i brudd for plastringsstein + sprengning inntil luke for dam og grøfter med rystelseskrav.  Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggKunde: AS Oscar Sundquist Status: FerdigPeriode: 2020 – 2021 Store Måsevannet...