Firing VA, Re

Firing VA, Re

Firing VA, Re  Sprengningsarbeider for legging av nytt vann og avløpssystem i boligfelt. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpByggherre: Tønsberg KommuneStatus: PågåendePeriode: 2023Kunde: Seim Maskin AS firingveien Prosjektleder Anders Sætre Torp...
Trollkraft/Bergsprekk

Trollkraft/Bergsprekk

Trollkraft/Bergsprekk Det er ikke alltid det egner seg å bruke sprengstoff for å fjerne fjellet, spesielt hvis det er fjell som ligger tett inntil bygninger eller plasser det av andre grunner er strenge krav til vibrasjoner. Da kan Trollkraft/Bergsprekk være et...
Wiresaging i tunell

Wiresaging i tunell

Wiresaging i tunell  Wiresaging av sjakt i tunell, der sprengning ikke kunne utføres på grunn av strenge krav til vibrasjoner.  Tjenesteområde: Wiresaging og fjellsikringByggherre: Oslo KommuneStatus: FerdigPeriode: 2023Kunde: Skanska Norge Prosjektleder Anders Sætre...
E8 ny vannforsyning Oslo

E8 ny vannforsyning Oslo

E8 ny vannforsyning Oslo Ny vannforsyning Oslo kommune. Forskjæringer i dagen. Sprengning av sjakter og grøfter inne i tunell. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpsanleggByggherre: Oslo kommuneStatus: PågåendePeriode: 2020-2023Kunde: Skanska Norge...
Sprengning av eneboligtomter, Skjeggestadåsen, Revetal

Sprengning av eneboligtomter, Skjeggestadåsen, Revetal

Skjeggestadåsen, Revetal Sprengningsarbeider for utbygging av nytt boligfelt på Revetal i Vestfold. Sprengning av veier, grøfter og tomter for eneboliger og leilighetskomplekser.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Mesterhus TønsbergStatus:...
Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø Sprengningsarbeider for etablering av nytt Hotel på Ranvikfjellet i Bodø. Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Hent ASStatus: FerdigPeriode: 2022-2023Kunde: Alstad Maskinbedrift AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss...