UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen

Marthinsen & Duvholt AS Utført 2020-2021. Nytt dobbeltspor i Vestfold. Sprengning av skjæringer, påhugg, grøfter og kummer. Arbeider med høye skjæringer svært nære trafikkert spor. Elektronisk tennsystem.
Tidligere Amerikanske Ambassade, Oslo

Tidligere Amerikanske Ambassade, Oslo

Ost Riv AS Utført 2020-2021. Sprengning rundt og inne i pel-avstivet bygg for etablering av 2 nye kjelleretasjer. Strenge krav fra antikvariske myndigheter. Forsiktig sprengning inne i bygg med strenge krav til vibrasjoner. Sømboring og bolteboring.
Rv. 9 Rotemo – Lunden

Rv. 9 Rotemo – Lunden

Hovden Hytteservice AS Oppgradering og utbredelses av ulykkespunkter langs Riksvei 9 i Setesdal.
E-16 Øylo- Hålimo

E-16 Øylo- Hålimo

Brødrene Dokken AS Utført 2020-2021. Oppgradering og utbredelse av eksisterende vei. Prosjektet pågår per dags dato.
VA sanering og mindre oppdrag

VA sanering og mindre oppdrag

John Fadum, Arnadal Anlegg, Carl C Fon, Tønsberg kommune + + Vi har idag 2 stk Atlas Copco T15 og en T20 borvogn med skytebas som kun utfører mindre oppdrag.