FV 98 Tana

FV 98 Tana

FV 98 Tana Bore og sprengningsarbeider langs 2 parseller. Tarmfjord 4,5 km og Smalfjord 4,8 km. Sprengt ca. 300 000 m3 fjell + 17-18 000 bm kontur. Breddeutvidelse langs vei + dobbeltskjæring der det er sprengt hylle og tilbakelagt stein som blir skråning. Sprengt...
UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen

UNB – Vestfoldbanen Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med bygging av ny trase for Vestfoldbanen. Nærføring til eksisterende operativ jernbane, E-18, næringsområder og private boliger. Elektronisk tennsystemer, watermist støvhåndtering, bio-diesel og søk...
Tidligere Amerikanske Ambassade, Oslo

Tidligere Amerikanske Ambassade, Oslo

Tidligere Amerikanske Ambasade Sprengning rundt og inne i pel-avstivet bygg for etablering av 2 nye kjelleretasjer. Strenge krav fra antikvariske myndigheter. Forsiktig sprengning inne i bygg med strenge krav til vibrasjoner. Sømboring og bolteboring.  Tjenesteområde:...
Skoddevarre Trafo, Alta

Skoddevarre Trafo, Alta

Skoddevarre Trafo Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med ny vei og utvidelse av trafoanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggStatus: FerdigPeriode: 2021Kunde: Tormod Kristensen Maskin AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss Nord AS...
Rv. 9 Rotemo – Lunden

Rv. 9 Rotemo – Lunden

RV9 Rotemo -Lunden 67 000m3 veiskjæring med kontursprengning på begge sider av skjæringen. På mesteparten av strekningen er det etablert ny trase og deler av strekningen er det utvidet eksisterende vei.    Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens...
E-16 Øylo- Røn- Ulnes

E-16 Øylo- Røn- Ulnes

E16 Øylo – Røn – Ulnes Utbedring av ulykkespunkter og utvidelse av eksisterende E16. Ca 175 000 faste m3.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2019-2022Kunde: Brødrene Dokken AS Ulnes Prosjektleder...