E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord 165 000m3 veiskjæring med kontursprenging på begge sider av skjæringen. 4 paller av 10m.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2021-2022Kunde: Hovden Hytteservice AS Seljord Prosjektleder...
Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy Slisseboring og sprengning for utbygging av ny vei til boligtomt.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: John Fadum ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Bloksbergveien, Husøy Prosjektleder Jostein Bettum DriftslederKjell Foss AS Telefon:...
Sprengning for vann og avløpanlegg. Ramskiveien VA, Brår

Sprengning for vann og avløpanlegg. Ramskiveien VA, Brår

Ramskiveien VA, Brår Sprengningsarbeider for skifting av nytt vann og avløpssystem i eldre boligfelt. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpByggherre: Tønsberg KommuneStatus: PågåendePeriode: 2023Kunde: Arnadal Anlegg AS Ramskiveien, Brår Prosjektleder Dag...
Firing VA, Re

Firing VA, Re

Firing VA, Re  Sprengningsarbeider for legging av nytt vann og avløpssystem i boligfelt. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpByggherre: Tønsberg KommuneStatus: PågåendePeriode: 2023Kunde: Seim Maskin AS firingveien Prosjektleder Anders Sætre Torp...
Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg, sikring  Boring, gysing og montering av syrefaste fundamentbolter til støttemur mot innløpsbygg. Både horisontale og vertikale bolter.  Tjenesteområde: FjellsikringKunde: Mathisen ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken...