Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet område 5 og 7 Sprengningsarbeider for utbygging av det nye Sotrasambandet i Bergen. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang-...
Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging, sprengning og fjellsikring Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring. Tjenesteområde: Wiresaging og fjellsikringStatus: FerdigPeriode: 2023Kunde: Privat Prosjektleder Erik Andre Hølmo ProsjektlederKjell Foss AS Telefon: 996 42 633...
Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring Rv. 80 Bodø – Fauske Skredsikring av Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. Her skal det tas ut 36 000 kubikk med stein. Strekningen skal skredsikres og veien skal utbedres med slakere svinger og bredere veibane.  Tjenesteområde: Vei og...
E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord 165 000m3 veiskjæring med kontursprenging på begge sider av skjæringen. 4 paller av 10m.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2021-2022Kunde: Hovden Hytteservice AS Seljord Prosjektleder...
Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy Slisseboring og sprengning for utbygging av ny vei til boligtomt.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: John Fadum ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Bloksbergveien, Husøy Prosjektleder Jostein Bettum DriftslederKjell Foss AS Telefon:...