Kjeldaas AS

Utført 2018 – 2020. Sprengning for fordrøyningsbasseng og tomt. Sømboring og boring for bolter (fjellsikring og fundamenter). Sprengning for tomt og byggegrop med kulvert. Elektronisk tennsystem. Samtidige arbeider med etablering av bygg med infrastruktur.

 

Del dette