Asko, Hanekleiva

Sprengning for fordrøyningsbasseng og tomt. Sømboring og boring for bolter (fjellsikring og fundamenter). Sprengning for tomt og byggegrop med kulvert. Elektronisk tennsystem. Samtidige arbeider med etablering av bygg med infrastruktur.

Tjenesteområde: Industri og pukkverk
Byggherre: ASKO
Status: Ferdig
Periode: 2018-2020
Kunde: Kjeldaas AS

Hanekleiva

Prosjektleder

Odd Arne Grøvo

Sikkerhetssjef
Kjell Foss AS

Telefon: 913 70 345

Relevante prosjekter

    Del dette