Asko, Hanekleiva

Sprengning for fordrøyningsbasseng og tomt. Sømboring og boring for bolter (fjellsikring og fundamenter). Sprengning for tomt og byggegrop med kulvert. Elektronisk tennsystem. Samtidige arbeider med etablering av bygg med infrastruktur.

Service Area: Industry and Quarry
Byggherre: ASKO
Status: Completed
Periode: 2018-2020
Kunde: Kjeldaas AS

Hanekleiva

Project Manager

Odd Arne Grøvo

Safety Manager
Kjell Foss AS

Phone: 913 70 345

Relevant projects

    Share This