Skolt Næringspark

Skolt Næringspark

Skolt Næringspark Sprengningsarbeider for etablering av ny næringspark.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og bolig/næringstomterByggherre: Skolt Pukkverk Status: PågåendePeriode: 2022 – 2023Kunde: Skolt Pukkverk og Park & Anlegg AS Prosjektleder Odd Arne Grøvo...
Sprengning i pukkverk

Sprengning i pukkverk

Pukkverk Vi utfører boring og sprengning på i overkant av 70 større og mindre sidetak og brudd.  Tjenesteområde: Industri og pukkverkKunder: Skolt, Franzefoss, Veidekke, NCC, John Myrvang og YIT NorgeStatus: Pågående norge Prosjektleder Tom Einar Andersen Daglig...
Borgeskogen Næringsområde

Borgeskogen Næringsområde

Borgeskogen Næringsområde Bore og sprengningsarbeider i forbindelse med utbygging av Borgeskogen Næringsområde i Vestfold. Tjenesteområde: Industri og pukkverkByggherre: Format Eiendom ASStatus: PågåendePeriode: 2019-2023Kunde: Arnadal Anlegg AS Borgeskogen...
Hadsel Handelspark

Hadsel Handelspark

Hadsel Handelspark Sprengning for etablering av nytt handlesområde. 140 000 m3.  Tjenesteområde: Industri og pukkverkByggherre: Hadsel KommuneStatus: FerdigPeriode: 2020-2021Kunde: Hadsel Maskin AS Hadsel kommune Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss Nord...
Skarsløkka massedeponi – Hankleiva

Skarsløkka massedeponi – Hankleiva

Skarsløkka Massedeponi – Hanekleiva Sprengning av to massebasseng for deponering av løsmasser. Dybde opp til 26 meter. Sprengning med hensyn til nærliggende jernbane. Tjenesteområde: Industri og pukkverkKunde: Kjeldaas ASStatus: Ferdig Periode: 2018-2019...