Skarsløkka Massedeponi – Hanekleiva

Sprengning av to massebasseng for deponering av løsmasser. Dybde opp til 26 meter. Sprengning med hensyn til nærliggende jernbane.

Service Area: Industry and Quarry
Kunde: Kjeldaas AS
Status: Completed 
Periode: 2018-2019

Project Manager

Odd Arne Grøvo

Safety Manager
Kjell Foss AS

Phone: 913 70 345

Relevant projects

    Share This