Somatikktomta, Aker Sykehus

Somatikktomta, Aker Sykehus

Somatikktomta, Aker Sykehus Sprengning for byggegrop i forbindelse med utvidelse av Aker Sykehus. Tjenesteområde: Garsje,hytte,bolig/industritomtByggherre: Sykehusbygg HFStatus: PågåendePeriode: 2024Kunde: NRC Group Prosjektleder Erik Andre Hølmo ProsjektlederKjell...
Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy Slisseboring og sprengning for utbygging av ny vei til boligtomt.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: John Fadum ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Bloksbergveien, Husøy Prosjektleder Jostein Bettum DriftslederKjell Foss AS Telefon:...
Sprengning av eneboligtomter, Skjeggestadåsen, Revetal

Sprengning av eneboligtomter, Skjeggestadåsen, Revetal

Skjeggestadåsen, Revetal Sprengningsarbeider for utbygging av nytt boligfelt på Revetal i Vestfold. Sprengning av veier, grøfter og tomter for eneboliger og leilighetskomplekser.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Mesterhus TønsbergStatus:...
Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø Sprengningsarbeider for etablering av nytt Hotel på Ranvikfjellet i Bodø. Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Hent ASStatus: FerdigPeriode: 2022-2023Kunde: Alstad Maskinbedrift AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell Foss...
Gartneritaket, Vestby

Gartneritaket, Vestby

Gartneritaket, Vestby Sprengning av tomt for etablering av leilighetskompleks i Vestby sentrum.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: Leif Grimsrud ASStatus: FerdigPeriode: 2022 senterveien vestby Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken Prosjektleder...