Skjeggestadåsen, Revetal

Skjeggestadåsen, Revetal

Skjeggestadåsen, Revetal Sprengningsarbeider for utbygging av nytt boligfelt på Revetal i Vestfold. Sprengning av veier, grøfter og tomter for eneboliger og leilighetskomplekser.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Mesterhus TønsbergStatus:...
Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø

Wood Hotel, Bodø Sprengningsarbeider for etablering av nytt Hotel på Ranvikfjellet i Bodø. Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Hent ASStatus: PågåendePeriode: 2022-2023Kunde: Alstad Maskinbedrift AS Prosjektleder Terje Smauget Daglig lederKjell...
Gartneritaket, Vestby

Gartneritaket, Vestby

Gartneritaket, Vestby Sprengning av tomt for etablering av leilighetskompleks i Vestby sentrum.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: Leif Grimsrud ASStatus: FerdigPeriode: 2022 senterveien vestby Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken Prosjektleder...
Lefsrødåsen boligfelt, Revetal

Lefsrødåsen boligfelt, Revetal

Lefsrødåsen boligfelt, Tønsberg Sprengning for etablering av nytt boligfelt på Revetal i Tønsberg kommune. Sprengning av vei, grøfter, boligtomter og tomter for leilighetskomplekser. Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterByggherre: Mesterhus Tønsberg ASStatus:...
VA sanering og mindre oppdrag

VA sanering og mindre oppdrag

VA sanering og mindre oppdrag Vi har to stk. Epiroc T15 og to stk. Epiroc T20 borvogn med bergsprenger som kun går på små prosjekter og mindre oppdrag. Tjenesteområde: Mindre oppdragProsjektleder: Jostein Bettum Status: PågåendeKunde: Arnadal Anlegg, John Fadum,...