Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg, sikring  Boring, gysing og montering av syrefaste fundamentbolter til støttemur mot innløpsbygg. Både horisontale og vertikale bolter.  Tjenesteområde: FjellsikringKunde: Mathisen ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken...

Ny HMS-leder og prosjekt i nærområde

Denne uken har vi jobbet i nærmiljø og da var vår nye HMS-leder Ann Helena Frøland ute for å sjekke forholda på prosjekt! Kontordamen vår Karin fikk også lufta seg litt og tatt noen bilder.