Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud vannbehandlingsanlegg

Skullerud Vannbehandlingsanlegg Boring og sprengning av forskjæring og påhugg for ny vannforsyningstunell. Sprengningsarbeider i krevende geologi, langs eksisterende bergrom, og tett på vannbehandlingsanlegg. Tjenesteområde: Plastring, kai og kraftanleggByggherre:...
E6 Kråkmo

E6 Kråkmo

Hæhre entreprenør AS Utført 2015. Sprengningsarbeid for ny E6.
E6 Soknedal

E6 Soknedal

Aurstad AS – Statens Vegvesen Utført 2018. Sprengning av veiskjæring inntil eksisterende E6.
Sørfjord Vindpark

Sørfjord Vindpark

Målselv Maskin AS Utført 2018-2019. Sprengning av veier og grøfter inn til vindmøllepunktene. Sprengning for fundamenter til vindmøller og bolteboring for fundamenter til vindmøller.
Strandafjellet Skisenter

Strandafjellet Skisenter

Opshaug Sandtak AS Utført 2019. Sprengning av grøfter for vannledning til snøkanoner.
Transformer Shaft, Sogn Transformer Station

Transformer Shaft, Sogn Transformer Station

Statnett Completed in October – November 2018. Drilling and blasting work for deep shaft into the transformer station. 37m2 cross section, 20 metres down into existing cavern. Subject to strict requirements for implementation.