NCC Construction AS – Statens Vegvesen

Utført 2013-2016. Sprengningsarbeider for ny E18 i jomfruelige terreng. Ca 800 000 m3 og 26 000m3 grøftesprengning.

Del dette