E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkvern – Moelv

Veidekke Entreprenør AS – Nye Veier Utført 2017-2019. Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av skjæringer og grøfter inntil trafikkert E6.
Grenseveien 80

Grenseveien 80

Hadeland Anlegg AS Ca 6000 m3 + 4000 bm søm. Utført 2017  
E134 Myntbrua – Trollerudmoen

E134 Myntbrua – Trollerudmoen

Implenia Norge AS – Statens Vegvesen Utført 2016-2019. Ny trasse E134. Sømboring. Sprengning av skjæring/veilinje. Kontursprengning. Sprengning for sideveier, vann og avløp, for konstruksjoner, påhugg tunell og kulvert for jernbane.
Fv. 866 Langbakkan

Fv. 866 Langbakkan

Målselv Maskin & Transport AS Utført 2017. Ca 80 000 m3. Ny vei til Skjervøy.