E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkværn – Moelv Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av ca. 350 000m3. Skjæringer, grøfter og tunellpåhugg inntil trafikkert E6.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Nye VeierStatus: FerdigPeriode: 2017-2019Kunde: Veidekke Entreprenør AS...
Grenseveien 80

Grenseveien 80

Grenseveien 80, Oslo Sprengningsarbeider for utbygging av næringstomter. Ca. 6000 m3 + 4000 bormeter søm. Tjenesteområde: Garasje, hytte og bolig/næringstomterKunde: Hadeland Anlegg ASStatus: FerdigPeriode: 2017 Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken Prosjektleder...
E134 Myntbrua – Trollerudmoen

E134 Myntbrua – Trollerudmoen

E134 Myntbrua – Trollerudmoen Ny trase E134. Sømboring. Sprengning av veiskjæring/veilinje. Kontursprengning. Sprengning for sideveier, vann og avløp, påhugg tunell og kulvert for jernbane. Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektStatens Vegvesen: Status:...
Fv. 866 Langbakkan

Fv. 866 Langbakkan

FV. 866 Langbakkan Sprengningsarbeider for utbygging av ny vei til Skjervøy i Troms og Finnmark. Sprengt ca. 80 000m3.   Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens Vegvesen Status: FerdigPeriode: 2017Kunde: Målselv Maskin og Transport AS Prosjektleder...