E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkvern – Moelv

E6 Arnkværn – Moelv Utvidelse av eksisterende E6. Sprengning av ca. 350 000m3. Skjæringer, grøfter og tunellpåhugg inntil trafikkert E6.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Nye VeierStatus: FerdigPeriode: 2017-2019Kunde: Veidekke Entreprenør AS...
Fv. 866 Langbakkan

Fv. 866 Langbakkan

Målselv Maskin & Transport AS Approx. 80,000 m3. New road to Skjervøy.