Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet, område 5 og 7

Sotrasambandet område 5 og 7 Sprengningsarbeider for utbygging av det nye Sotrasambandet i Bergen. Prosjektet inkluderer ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelveg. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang-...
Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring av Rv. 80 Bodø-Fauske

Skredsikring Rv. 80 Bodø – Fauske Skredsikring av Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. Her skal det tas ut 36 000 kubikk med stein. Strekningen skal skredsikres og veien skal utbedres med slakere svinger og bredere veibane.  Tjenesteområde: Vei og...
Sprengning for vann og avløpanlegg. Ramskiveien VA, Brår

Sprengning for vann og avløpanlegg. Ramskiveien VA, Brår

Ramskiveien VA, Brår Sprengningsarbeider for skifting av nytt vann og avløpssystem i eldre boligfelt. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpByggherre: Tønsberg KommuneStatus: PågåendePeriode: 2023Kunde: Arnadal Anlegg AS Ramskiveien, Brår Prosjektleder Dag...
Firing VA, Re

Firing VA, Re

Firing VA, Re  Sprengningsarbeider for legging av nytt vann og avløpssystem i boligfelt. Tjenesteområde: Sprengning for vann og avløpByggherre: Tønsberg KommuneStatus: PågåendePeriode: 2023Kunde: Seim Maskin AS firingveien Prosjektleder Anders Sætre Torp...
Trollkraft/Bergsprekk

Trollkraft/Bergsprekk

Trollkraft/Bergsprekk Det er ikke alltid det egner seg å bruke sprengstoff for å fjerne fjellet, spesielt hvis det er fjell som ligger tett inntil bygninger eller plasser det av andre grunner er strenge krav til vibrasjoner. Da kan Trollkraft/Bergsprekk være et...