Trollkraft/bergsplitt

Trollkraft/bergsplitt

Trollkraft/bergsplitt Bruk av trollkraft for å fjerne fjell nær trafostasjon. Tjenesteområde: Trollkraft/bergsplittStatus: FerdigPeriode: 2024Kunde: Consto Anlegg Øst  Prosjektleder Lasse Fjeldberg Anleggsleder ogBergsprengningslederKjell Foss AS Telefon: 975 68 155...
Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging, sprengning og fjellsikring Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring. Tjenesteområde: Wiresaging og fjellsikringStatus: FerdigPeriode: 2023Kunde: Privat Prosjektleder Erik Andre Hølmo ProsjektlederKjell Foss AS Telefon: 996 42 633...
E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord 165 000m3 veiskjæring med kontursprenging på begge sider av skjæringen. 4 paller av 10m.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2021-2022Kunde: Hovden Hytteservice AS Seljord Prosjektleder...
Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy Slisseboring og sprengning for utbygging av ny vei til boligtomt.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: John Fadum ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Bloksbergveien, Husøy Prosjektleder Jostein Bettum DriftslederKjell Foss AS Telefon:...
Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg, sikring  Boring, gysing og montering av syrefaste fundamentbolter til støttemur mot innløpsbygg. Både horisontale og vertikale bolter.  Tjenesteområde: FjellsikringKunde: Mathisen ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken...