Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring

Wiresaging, sprengning og fjellsikring Wiresaging av innkjørsel, sprengning for garasje og fjellsikring. Tjenesteområde: Wiresaging og fjellsikringStatus: FerdigPeriode: 2023Kunde: Privat Prosjektleder Erik Andre Hølmo ProsjektlederKjell Foss AS Telefon: 996 42 633...
E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord

E134 Århus – Seljord 165 000m3 veiskjæring med kontursprenging på begge sider av skjæringen. 4 paller av 10m.  Tjenesteområde: Vei og jernbaneprosjektByggherre: Statens VegvesenStatus: FerdigPeriode: 2021-2022Kunde: Hovden Hytteservice AS Seljord Prosjektleder...
Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy

Bloksbergveien, Husøy Slisseboring og sprengning for utbygging av ny vei til boligtomt.  Tjenesteområde: Garasje, hytte og boligtomterKunde: John Fadum ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Bloksbergveien, Husøy Prosjektleder Jostein Bettum DriftslederKjell Foss AS Telefon:...
Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg

Tokstad dykkeranlegg, sikring  Boring, gysing og montering av syrefaste fundamentbolter til støttemur mot innløpsbygg. Både horisontale og vertikale bolter.  Tjenesteområde: FjellsikringKunde: Mathisen ASStatus: FerdigPeriode: 2023 Prosjektleder Harald Bjerkesti Løken...
Wiresaging i tunell

Wiresaging i tunell

Wiresaging i tunell  Wiresaging av sjakt i tunell, der sprengning ikke kunne utføres på grunn av strenge krav til vibrasjoner.  Tjenesteområde: Wiresaging og fjellsikringByggherre: Oslo KommuneStatus: FerdigPeriode: 2023Kunde: Skanska Norge Prosjektleder Anders Sætre...