Fjellsikring

Profesjonell fjellsikring – sikkerhet og ekspertise for alle fjellprosjekter

Vi tilbyr fjellsikring for prosjekter hvor det er essensielt å sikre fjellskjæringer etter sprengningsarbeid  slik at fjellområdene blir trygge og stabile for både byggeprosjekter og mer langsiktig infrastrukturutvikling.

Fjellbolter settes for å forsterke og stabilisere fjell og steinmasse. Dette gjøres for å forhindre ras, steinsprang og andre farlige situasjoner som kan oppstå i fjellområder. Fjellbolter brukes også i konstruksjon av tunneler og bygninger som er fundamentert i fjell. Boltingen bidrar til å øke stabiliteten og sikkerheten i fjellområder og reduserer risikoen for skader og ulykker.

Fordeler med å velge Kjell Foss for fjellsikring:

  • Eksperter i sikring av fjellskjæringer etter sprengning
  • Anvendelse av moderne og effektive sikringsteknikker
  • Skreddersydde løsninger for fjellsikring i hele Norge
  • Forpliktelse til sikkerhet og kvalitet i alle prosjekter
  • Erfarne og kvalifiserte fagfolk

Ta kontakt for sikker og pålitelig fjellsikring 

Har ditt prosjekt behov for profesjonell fjellsikring? Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan vi kan bidra til å sikre ditt fjellområde.

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Del dette