Tjenester

Vi utfører en rekke tjenester innen fjellboring og fjellsprengning, enten det gjelder boring av boltehull, fjerning av fjell i en liten hage eller større produksjonsjobber for infrastruktur, industri og pukkverk. Våre tjenester innebærer:

Sprengningsarbeid for

  • Garasje, hytte og boligtomter
  • Industri og pukkverk
  • Vei og jernbaneprosjekt
  • Plastring, kai og kraftanlegg.

Borearbeider for

  • Salve, søm og konturboring
  • Bolteboring
  • Fordybling
  • Grunnboring til fjell

Utkiling av fjell

  • Hydraulisk utkiling av fjell uten bruk av sprengstoff. Egnet til å ta ut fjell f.eks i kjellere eller andre steder hvor det er for risikabelt å sprenge.

Verksted

  • Vedlikehold og reparasjoner av borvogner og tunge maskiner

Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har stor kapasitet og utfører jobben raskt med kort leveringstid!

Ta kontakt for å avtale en hyggelig befaring og et prisoverslag.