Om selskapet

Selskapet ble etablert av Kjell Foss i 1966 og er i dag et heleid familiedrevet selskap med flere datter- og søsterselskap, med til sammen 113 ansatte.

I 1994 ble Kjell Foss AS stiftet som aksjeselskap. Kjell Foss AS er medlem av bransjeforeningene M.E.F. og Norsk Bergindustri. Vi har nært samarbeid med leverandører og konsulenter innen fagene boring og sprengning. Ansvarsforsikring er tegnet i If Skadeforsikring NUF og vi er godkjent i StartBANKs leverandørregister.

Bedriften med datter- og søsterselskap har seks valgte verneombud. Målet for vårt HMS-arbeid er et godt internt arbeidsmiljø, optimal hensyntaken til det ytre miljø, og levering av kvalitetsmessig godt utførte oppdrag – hver gang. For å ivareta de ansattes miljø, sikkerhet og kompetanse avholdes jevnlig interne kurs og møter. Alle ansatte er utstyrt med personalhåndbok. Denne inneholder HMS-dokumentasjon, rutiner og prosedyrer, samt alle skjema som benyttes for å ivareta sikkerheten ved boring og sprengning.

Kjell Foss AS har gjennom årene knyttet til seg mange gode samarbeidspartnere innenfor fjellsprengnings- og borebransjen. Flere av disse er heleide datter- og søsterselskap (se under Datter- og søsterselskap). Selskapet har god soliditet og likviditet, og opererer over hele Norge og Norden.

Daglig leder er Kristoffer Foss.

Se video – presentasjon av Kjell Foss

Se video – historien til Kjell Foss

Jobbe hos oss?

Vi er kontinuerlig i vekst og utfører varierte oppdrag over hele landet. Det gjør at vi hele tiden ser etter nye borere og skytebaser. Ønsker du å være med på laget?

Ønsker du et pristilbud?

Kontakt oss hvis du/dere ønsker konkurransedyktige priser på sprengningsarbeid. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og Norden. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Del dette